Algemene voorwaarden

  • Ik verklaar lid te worden van de Studenten Duik Vereniging Amsterdam.
  • Ik ga akkoord met het betalen van de jaarlijkse contributie aan SDVA.
  • Ik heb kennisgenomen van de statuten en reglementen en onderschrijf deze. 
  • Ik neem deel aan activiteiten onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, ik ben voldoende verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en duikongevallen.
  • Na aanmelding hoor ik graag het besluit van het verenigingsbestuur over mijn definitieve lidmaatschap.

Klik voor: STATUTEN en HHR